sbobet

แคมเปญการตลาดแฟชั่นคืออะไร?

บทความนี้วิเคราะห์ส่วนประกอบของแผนการออกแบบแฟชั่นและวิธีการที่คุณสามารถเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแบรนด์แฟชั่นของคุณ การตลาดแฟชั่นที่กำหนดเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามีความประสงค์และความต้องการที่จะตอบสนองความต้องการและวัตถุประสงค์เหล่านี้จะถูกดำเนินการโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด

ตลาดแฟชั่นแยกออกจากฝูงชนแฟชั่นเพื่อให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์เท่านั้นและวิธีการสื่อสารและสะท้อนกับผู้บริโภคเป้าหมายของแบรนด์

มุ่งเน้นไปที่สี่แนวคิดการออกแบบพื้นฐานของการออกแบบแฟชั่น: 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2) disztribúciókezelés 3) การสื่อสาร 4) ค่าใช้จ่าย เพื่อให้บรรลุแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพในการผสมการตลาดจะต้องเป็นผู้บริโภคที่มุ่งเน้นและมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่มมากกว่าการจัดหาตลาดมวล แนวคิดนี้ก็หมายความว่ากลยุทธ์การตลาดและการดำเนินการที่จะแสดงความเป็นผู้นำในพื้นที่ของผู้บริโภคและความต้องการของพวกเขาตอบสนองความต้องการของพวกเขาและความต้องการและตลาดที่กำหนดไว้มากคุณต้องการกำหนดเป้าหมาย

ที่ช่องทางการตลาดเป้าหมายมากขึ้นค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและช่วยให้นักการตลาดที่จะมุ่งเน้นกลุ่มตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มิฉะนั้นมีแคมเปญการตลาดใหญ่ตลอดทั้งเว็บไซต์และไม่ได้กำหนดไว้ในตลาดผู้บริโภค ตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าแบรนด์หรูหลุยส์วิตตองเป็นร้านค้าปลีกมวลและไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลาด หลักนี้จะหมายถึงว่าหลุยส์วิตตองนำเสนอผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เพื่อมวลชนในเมื่อความจริงมันจะไม่สมจริง จุดราคาหลุยส์ Vuittton ไม่อนุญาตให้แบรนด์เพื่อตอบสนองมวลชนก็นำทุกการสื่อสารการตลาดแบรนด์ในตลาดหรู แต่นี้ไม่ได้หมายความว่าแบรนด์ไม่ได้เป็นเรื่องสำหรับผู้บริโภคที่ไม่ตกอยู่ตรงกับตลาดหรูที่; มันก็หมายความว่ากลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์และตัวตนที่ดีขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงผู้บริโภคในตลาดหรู วิธีการนี้จะช่วยให้ธุรกิจที่จะเป็นวิธีการเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันและมีประสิทธิภาพ

ตลาดแฟชั่นส่วนประกอบแผน

1) พัฒนาสินค้า

องค์ประกอบหลักของขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเองไม่ได้สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเพียงขั้นตอนโดยผลิตภัณฑ์ ช่วงนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้บริโภค ผู้บริโภคกำหนดทุกด้านของแผนการตลาดและจึงกำหนดสินค้า โปรดทราบว่าในตลาดโลกวันนี้มีการแข่งขันสูง บริษัท มุ่งเน้นในการให้บริการลูกค้าเป็นศูนย์กลางและความต้องการของลูกค้า ผู้บริโภคกำหนดกลยุทธ์การกำหนดราคาที่จุดกระจายกลยุทธ์การสื่อสารและผลสุดท้าย ยกตัวอย่างเช่นหลุยส์วิตตองที่นำเสนอข้างต้นผู้บริโภคเป้าหมายกำหนดสิ่งที่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและความคุ้มค่าแบรนด์

ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีสองทิศทาง ร้านค้าสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรกแล้วนำมาในตลาดเป้าหมายของตลาด อีกวิธีหนึ่งคือส่วนงานธุรกิจเป็นครั้งแรกและกลายเป็นคำสั่งของตลาดที่มุ่งเน้นตลาดในการกำหนดความต้องการของตัวเองต้องการและความต้องการของพวกเขาและสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่จำเป็น เพราะ

ลักษณะชั่วคราวของอุตสาหกรรมแฟชั่นการตลาดแฟชั่นมีการตลาดในรอบสั้นเนื่องจากความต้องการสินค้าตามฤดูกาล ในฐานะที่เป็นฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงพวกเขากลายเป็นแนวโน้มและรสนิยม ดังนั้นนักการตลาดอย่างต่อเนื่องจะต้องปรับตัวเข้ากับผลิตภัณฑ์ของตนออนไลน์

2) ราคา: ต้นทุน / ราคา

กลยุทธ์การกำหนดราคาจะขึ้นอยู่อย่างเคร่งครัดในการแบ่งส่วนตลาด marketingfókuszbanกลยุทธ์การกำหนดราคาของผู้บริโภคที่มุ่งเน้นการคำนึงถึงค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภคในการบริโภค การกำหนดราคาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดและการรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของคุณ ผู้บริโภครับรู้แบรนด์หรูที่ซื้อจ่ายสินค้าที่มีคุณค่ามากขึ้นและจัดทำขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นราคาที่ผู้บริโภคที่ใส่ใจหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในมวลที่มีความแตกต่างน้อยที่สุด

3) จัดการการกระจาย

กลยุทธ์การกระจายตัวกำหนดความสะดวกสบายของผลิตภัณฑ์และความพร้อมใช้งาน ช่องทางการจัดจำหน่ายแบรนด์แฟชั่นแบบดั้งเดิมรวมทัพนักออกแบบร้านค้าปลีกอิสระ, ห้างสรรพสินค้าและการจัดจำหน่ายออนไลน์ ยิ่งใช้ช่องทางการขายที่ใช้เข้มข้นมากขึ้นของการสัมผัสตราสินค้าและเข้าถึงมากขึ้นเพื่อตลาดผู้บริโภค

4) กลยุทธ์รวมถึงโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้ากับแบรนด์และกิจกรรมที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภคเป้าหมาย กิจกรรมในช่วงนี้รวมถึงการพัฒนาแบรนด์และเอกลักษณ์ของโปรโมชั่นการขาย, การประชาสัมพันธ์, การจัดวางสินค้า, การโฆษณา, จัดกิจกรรมการตลาดและการให้การสนับสนุน

sbobet

Source by Fabiola Fleuranvil